یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1388

سهم ما از این دنیا رنگ‌هایی است که با آن به ابدیت می‌پیوندیم،
با دریغ و اندوه بی پایان سوگ جان گداز استاد بی‌ دریغ دامپزشکی دکتر بهیار جلایی که دکترای دامپزشکی عمومی و تخصص بهداشت و بیماریهای آبزیان داشت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بود و مقالات فراوانی از ایشان به جای مانده است.
را به اطلاع دوستان و دامپزشکان عزیز میرسانم
و از خدای متعال برای ان مرحوم طلب امرزش و مغفرت میکنم
روانش شاد و یادش گرامی باد!